Krystalizace

Krystalizace mramorových podlah

Jaké horniny lze krystalizovat?

Pouze ty, kde je převládající složkou - nad 80% - uhličitan vápenatý (CaCO3).

 • Vápenec sedimentární hornina, která vzniká jednak biochemicky (korálové útesy) a dále biomechanicky (hromadění skořápek a ulit měkkýšů).
 • Travertin sedimentární hornina,která vzniká na pevnině – sladkovodní. Složením je totožná s vápenci. Má vyšší poréznost.
 • Mramor krystalický vápenec vzniklý přeměnou (metamorfózou) vápenců, vlivem vysokého tlaku a teploty. Vždy leštitelný.
 • Teraco Umělý mramor složený z vápencového a mramorového plniva (drtí) a pojiva obvykle na bázi cementu. 

Krystalizace

je termochemické reakce, kde dochází působením tepla a chemického procesu k fázové přeměně krystalové mřížky. Tento proces zpevňuje materiál. 
Pomocí sloučenin (obvykle magnezium hexafluorosilikát) je uhličitan vápenatý obohacen o silikátové prvky a vzniklý fluorokřemičitan vápenatý (CaSiF6) se stává součástí vrchní vrstvy kamene. Tím dochází k vytvrzení vrchní vrstvy kamene s vyšší odolností proti kyselým činidlům. 

Provádí se: Na suchou a čistou podlahu pomocí rozprašovače, do kterého nalijeme krystalizační roztok (Vetro Glass, One, …), nastříkáme na plochu cca 1 m2 a pomocí jednokotoučového stroje s termo-hlavou leštíme ocelovými drátky. Postup opakujeme podle potřeby, obvykle 2-3x. 

K provádění krystalizace je třeba: 

 • Podlahový jednokotoučový stroj o výkonu min. 1500 W a otáčkách mezi 150 - 250 ot./min.
 • Krystalizační termo-hlava. Ta není bezpodmínečně nutná, pouze urychluje práci.
 • Ocelové leštící drátky
 • Krystalizační roztok – Krystalizátor ONE, Vetro Glass, …
 • Mycí chemie a/nebo diamantové brusivo, případně podlahové brusky na přípravu podkladu 

Příprava podkladu: 

 • Mytí pomocí vhodné chemie (hloubkový čistič Lem-3, odvoskovač Decer-Dos, silný čistič a odmašťovač Ultra Stripper, …) a mycího padu (obvykle červený)
 • Mytí pomocí diamantových padů a čisté vody
 • Broušení diamantovým brusivem do finální zrnitosti 400/800. Pokud dlažba nebyla nikdy dříve broušena, je třeba primárně podlahu vyrovnat podlahovou bruskou s planetovou hlavou, která zaručí rovinnost povrchu.
  Příprava podkladu broušením diamantovým brusivem je profesionální řešení, které jako jediné zajišťuje kvalitní výsledek. 

Doporučení a upozornění

 • Po krystalizaci se nesmí podlaha 24 hodin namáčet !
 • Častým omylem bývá zaměňování vosků, akrylátových disperzí, či polymerních a metalických vosků s krystalizací. Tyto nátěry často vytváří na povrchu materiálu neparopropustnou skořepinu, která nedovoluje materiálu „dýchat“.
 • Krystalizace nevytváří ochranný povlak na mramorové podlaze, ale zpevňuje samotný kámen. 

Výsledek krystalizace na umytém nebo broušeném podkladu je znázorněn na demonstračních obrázcích jezerní hladiny:

1. umytý podklad - zvlněný, neostrý odraz
2. broušený podklad - zrcadlový odraz

Častou záměnou za krystalizace bývá označováno:

Leštění prášky na bázi kyseliny šťavelové

Jde o mokrý proces prováděný leštícími prášky s obsahem solí kyseliny šťavelové.

Nemusí jít vždy o prášek, ale může být dodáván i ve formě pasty nebo leštících „kamenů“, pro speciální podlahové brusky a tovární opracování mramoru.

Nejedná se o termodynamický proces, ale o leštění mramoru pomocí práškových směsí, kde hlavním činidlem jsou kyseliny šťavelové. Chemicky se nemění povrch kamene.

Tento proces nezpevňuje materiál a z odborného hlediska se nejedná o krystalizaci! 

Provádí se:  Jednokotoučovým strojem za pomoci leštících padů s kančím chlupem - Natural Pad Lux, Discolux, ... 

Na podlahu nasypeme malé množství (vrchovatá polévková lžíce) leštícího prášku, přidáme malé množství vody – aby se utvořila „jogurtová“ hmota a leštíme po dobu cca 3-5 min.

Pro vytvoření vysokého lesku postup opakujeme. 

V ojedinělých případech, především u staršího typu teracových podlahových brusek je využíván systém brusných „kamenů“ s obsahem šťavelových solí. Zde se leští (stejně jako na továrních automatických bruskách) pouze za pomoci vody a uvedených brousků.