Graffiti

GRAFFITI – odstranění a ochrana

ODSTRANĚNÍ:

Než se pustíme do odstraňování sprejových, event. jiných nástřiků a malůvek na fasádách, měli bychom mít na zřeteli, že při odstranění sprejových nástřiků dojde k vyčištění a zesvětlání podkladu, a je proto nezbytné následně vyčistit celou pohledovou plochu (většinou k nejbližšímu zalomení, fasádní římse, …) čehož můžeme dosáhnout levnějšími čistícími prostředky, jako je přípravek Ultra Stripper tekutý, který sám o sobě rozpouští některé typy barev.

Je to však důležitý faktor pro případnou cenovou kalkulaci.

Na odstranění sprejových, event. jiných nástřiků a malůvek na fasádách použijeme gelový přípravek

Wall Clean, který naneseme na barvu a necháme působit po dobu 15 minut až několika hodin, podle účinnosti, kterou je nutno místně odzkoušet. Obecně se dá říci, že pokud jsme se nápis nepokoušeli odstranit ředidly (tam je nebezpečí, že je barva zapitá hluboko v mikropórech kamene), trvá uvolnění barev pouze několik minut. Po této době odstraníme uvolněné barvy opláchnutím čistou vodou.

V případě, že nápisy byly odstraňovány ředidly a došlo k vniknutí rozpuštěné barvy do mikropórů, bude následné odstranění vyžadovat delší čas působení a často i opakovanou aplikaci přípravku. Totéž platí i u malůvek fixou, kde je nutné aplikaci vícekrát opakovat. Nemá smysl uspěchat čištění, lépe je někdy ponechat přípravek delší dobu působit, aby došlo k plnému uvolnění.

Čistící operace je lépe provádět na suchém podkladu, čímž se zvyšuje účinnost celé operace. 

PREVENCE - OCHRANA:

Pokud chceme na vyčištěné, či nové fasádě vytvořit ochrannou bariéru před sprejery, použijeme přípravek Antigraffiti Strip Vapor. Jedná se o vodní emulzi esterických a mikrokrystalických vosků s obsahem teflonu.

Přípravek se nanese ve dvou až třech vrstvách, vždy kolmo na předešlou, na suchý podklad, čímž se vytvoří ochranná bariéra, která navíc vytváří hydrofobní ochranu. Ta však dovoluje materiálu dýchat, tzn. že je paropropustná.

Životnost ochrany je dána především povětrnostními vlivy (kyselé deště, slunce, UV záření) a v našich klimatických podmínkách je plná účinnost okolo 1 - 2 roků. Ideální je vždy jedenkrát ročně provést omytí plochy přípravkem Lem3 (viz. další kapitola) a provést jeden posilující nátěr.

V případě postříkání povrchu sprejery je následné odstranění velmi snadné, a to pomocí horké vody, bez použití tlakových přístrojů, či chemie.

Po aplikaci přípravku dojde k mírnému zvýraznění podkladu, zvláště u neleštěných materiálů. Nedochází však k nežádoucímu „lakovému efektu“, jako je k vidění např. na stanicích pražského metra. Materiál si uchovává svůj přirozený přírodní vzhled. 

Upozornění : Antigraffiti Strip Vapor neaplikujeme nikdy na povrchy materiálů, které byly ošetřeny impregnacemi Idea HP, Idea XC, Porosil, Antik a Ker 13D. Pokud je materiál ošetřen těmito impregnacemi, lze sprejové nástřiky odstranit z leštěného kamene lehce, pomocí leštící ocelové vaty.

Antigraffiti Strip Vapor je možno aplikovat pouze na povrchy buď ničím neošetřené, nebo ošetřené vodou ředitelnými impregnacemi - Block D70, Rex Cotto.